Jízdní řády do mobilu
     
     
     
     
     
Aplikace    
     
  JRm2 (Jízdní řády pro mobilní telefony) je aplikace pro vyhledávání a zobrazování jízdních řádů MHD a je určena pro telefony podporující Javu (J2ME, CLDC-1.0, MIDP-2.0) . Pokud je velikost aplikace větší jak 64Kb, musí telefon podporovat zpracování aplikací s velikostí nad 64Kb.
     
     
     
     
aplikace pro mobily ke stažení s platností od 9. 12. 2018
         
   
         
         
     
   
Instalace    
     
  Instalace závisí na typu telefonu a výrobci:
  Varianta a:
  Instalace se provádí překopírováním souboru s příponou JAR do telefonu (některé telefony vyžadují i soubor s příponou JAD).
  Varianta b:
    Instalace se provádí za pomoci instalačního software dodaného výrobcem, zde provádějte instalaci souboru JAR dle pokynů uvedených v manuálu výrobce.
    Varianta c:
    Instalace se provádí přímým stažením souboru JAR z internetových stránek (www nebo wap) přes telefonní rozhraní. Instalaci proveďte dle pokynů uvedených na obrazovce telefonu.
     
   
     
     
     
  Kde stáhnout jízdní řády do mobilního zařízení
         
     
         
    do Vašich mobilních telefonů a tabletů si můžete stáhnout na AppStore a na Google Play
         
         
     
   
Ovládání    
     
  Po zpuštění aplikace se zobrazí úvodní obrazovka s logem podniku, pro který je aplikace překompilována a verzí aplikace.
Volbou MENU aktivujeme hlavní menu. Klávesami nahoru, dolů se lze posouvat po položkách menu. Kurzorovou klávesou vpravo dojde k rozbalení podmenu (pokud je na konci vybrané položky znak "<"). Kurzorovou klávesou vlevo se pak vracíme k nadřazenému menu.Volbou VYBRAT nebo stiskem tlačítka s číslem požadované akce potvrdíme vybíranou akci.
  Menu obsahuje následující položky:
 
 1. JŘ zastávky - JŘ z vybrané zastávky, linky (která staví v dané zastávce), směru a ve zvolený den.
 2. JŘ linky - JŘ vybrané linky, směru, zastávky a zvolený den.
 3. Spojení - Vyhledání možných spojení ze zvolené zastávky do zvolené zastávky ve zvolený čas odjezdu a dni.
 4. Oblíbené - Zobrazí uložené pozice JŘ. Tyto uložené pozice slouží k rychlému nalezení JŘ nejpoužívanějších spojů.
 5. Nastavení - Umožňuje uživatelské nastavení parametrů a vzhledu aplikace. Pro aplikování zvolených změn je nutno aplikaci restartovat (volba 5 - Restart, nebo ukončení a znovu zpuštění aplikace). Volba 6 - Výchozí nastaví parametry definované výrobcem.
 6. Nápověda - Zobrazí nápovědu.
 7. Konec - Ukončí běh aplikace.
  Výběrové obrazovky
     
   
     
    Výběrové obrazovky zobrazují seznam pro výběr další akce (seznam zastávek, seznam linek).
Šipkami nahoru, dolů se posouvá ukazatel po jednotlivých komponentách. Volbou "Vybrat" dojde k aktivaci příslušné komponenty (List, Datum, Čas) a šipkami nahoru a dolů se posouvá ukazatel po jednotlivých položkách Listu nebo mění hodnotu Datumu či Času. Šipkami vpravo, vlevo (při aktivované komponentě a při neaktivním vyhledávacím pruhu) se posouvá seznam výběru o celou obrazovku výše, níže (podobně jako PageUp, PageDown). Stiskem tlačítka "Vybrat" potvrdíme výběr.
   
 • volbou zpět se při zobrazeném vyhledávacím pruhu (dole) odmazává poslední napsaný znak
 • volbou zpět při neaktivním vyhledávacím pruhu se aplikace vrací na předchozí obrazovku
 • režim vyhledávání můžeme zrušit buď postupným odmazáním všech znaků nebo pohybem kurzorových kláves nahoru nebo dolů
 • klávesami vlevo, vpravo se zobrazuje předešlá, následující vyhledaná položka (při aktivním vyhledávacím pruhu).
    Vyhledávání
    Vyhledávání je lexikální a vyhledává se vždy položka, která začíná zadaným podřetězcem.
    Akce vyhledávání se děje automaticky při psaní. Dole na obrazovce se zobrazí vyhledávací lišta s hledaným podřetězcem znaků (písmen).
   
 • Klávesami vlevo, vpravo se zobrazuje předešlá, následující vyhledaná položka (při aktivním vyhledávacím pruhu).
 • Volbou ZPĚT se odmaže poslední znak z hledaného podřetězce.
    Obrazovka JŘ
    Zobrazuje hledaný JŘ formou tabulky. V záhlaví tabulky je zobrazena linka – vybraný (nebo aktuální) den a aktuální čas. Další řádek obsahuje vybranou zastávku a konečnou zastávku.
Šipkami nahoru, dolů, doleva a doprava se posouvá ukazatel v tabulce odjezdů.
   
 • volbou DETAIL se zobrazí detail spoje. (ZPĚT = zpět na JŘ)
 • volbou MENU/POZNÁMKY se zobrazí popis použitých poznámek
 • volbou MENU/VOLBA DNE se zobrazí výběrová obrazovka typů dnů
 • volbou MENU/ULOŽIT se JŘ uloží do oblíbených položek (viz. Hl. Menu – Oblíbené)
 • volbou MENU/HL. MENU se aplikace vrátí do hlavního menu
 • volbou MENU/KONEC se ukončí běh aplikace
 • volbou ZPĚT se vrátíme na předešlou obrazovku
     
    převzato Skeleton® © 2008 FS Software s.r.o.
   
     
    aktualizováno 10.04.2019 7:52