Ceny jízdného a tarifní podmínky v mstské autobusové doprav provozované DpmD, a.s.  platné od 1. 1. 2019

 
     
  V rámci sbliování tarifních podmínek s integrovanou dopravou Ústeckého kraje DÚK dojde od 1. 9. 2018 ke zmn tarifu.  
     
  V autobusech DPMD je spuštna i elektronická kontrola papírových jízdenek vydaných v autobusech DPMD. Jízdenku vybavenou kódem postaí piloit ke tece, která je umístna ve spodní ásti oranového validátoru, chvíli vykat a odbavovací zaízení jízdenku pete a zkontroluje její asovou a prostorovou platnost.  
     
  Zpsoby a monosti odbavení  
     
 
Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zón 301 Dín
Zóna Jednotlivé jízdné placené hotovostí (K)
(jízdní doklady pouze v papírové podob)
Jednotlivé jízdné placené elektronickou penenkou (K)
(jízdní doklady pouze v papírové podob)
asová
platnost 
Obyejné nad 15 let Zlevnné* Obyejné nad 15 let Zlevnné*
301 Dín 20 K  5 K 15,00 K 4,50 K 45 min
301 Dín 60 K 15 K 60,00 K 13,50 K 24 hod
Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Dín odpovídá výši jízdného placeného elektronickou penenkou. Maximální limit plateb prostednictvím BBK je 500.-K.
 
  Zlevnné*:

a) Dti a mláde 6-18 let: od 15 let prokazování úedn vydaným platným identifikaním osobním prkazem nebo ákovským prkazem nebo studentským prkazem ISIC
b) ák a student 18-26: prokázání platným ákovským nebo studentským prkazem denního nebo prezenního studia
c) Senioi nad 65 let: prokazování osobním prkazem obana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úedn vydaným platným identifikaním osobním dokladem
d) ZTP, ZTP/P: nutný prkaz ZTP nebo ZTP/P
e) lenové Konfederace politických vz R.

Poloviní: nárok se prokazuje prkazem totonosti a prkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dít umístno.

 
   
     
  Bezplatná peprava v zón 301  
    a) dritelé prkaz ZTP a ZTP/P,
b) stráníci Mstské policie v Dín v uniform,
c) obané nad 70 let vetn,
d) dritelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského.
 
    e) asistenti prevence kriminality Mstské policie v pedepsaném stejnokroji a po pedloení prkazu zamstnance
f) pracovníci stediska mstských slueb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po pedloení prkazu
 
       
 
Ceník pepravného 
    Cena   
spoluzavazadlo, pes - 60 min   10 K Pepravné placené hotovostn i z EP
spoluzavazadlo, pes - jednodenní do 4:00 následujícího dne   20 K  (pouze jízdní doklady v papírové podob) 
kolo - nepestupné - platí pro 1 spoj   20 K  
 
     
   
 
Ceník asového jízdného v zón 301 Dín
Tarifní jednice Sedmidenní (K) Ticetidenní (K) Devadesátidenní (K) Roní (K)
jízdní doklady v papírové podob i na bázi BK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou penenkou BK DÚK
jízdní doklady v papírové podob i na bázi BK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou penenkou BK DÚK
jízdní doklady pouze na bázi BK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou penenkou BK DÚK
pouze na bázi BK DÚK placené hotovostí nebo z elektronické penenky BK DÚK
 

Obyejné nad 15 let

Zlevnné* Obyejné nad 15 let Zlevnné* Obyejné nad 15 let Zlevnné* Zamstnanecké
jednozónové
301 Dín*
135 K 33 K 490 K 122 K 1 290 K 322 K 250 K
 
   
     
 
 
**Jednozónové asové jízdenky pro zónu 301 Dín lze ukládat té na bezkontaktní bankovní karty (BBK) a pvodní karty DPMD,a.s. pouívané ped vstupem DPMD,a.s. do DÚK; tyto karty jsou však uznávány pouze na linkách MAD Dín; nelze je pouít na ostatních linkách DÚK. Bliší informace o tchto kartách podává pouze dopravce DPMD,a.s.

a) Dti a mláde 6-18 let: od 15 let prokazování úedn vydaným platným identifikaním osobním prkazem nebo ákovským prkazem nebo studentským prkazem ISIC
b) ák a student 18-26: prokázání platným ákovským nebo studentským prkazem denního nebo prezenního studia
c) Senioi nad 65 let: prokazování osobním prkazem obana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úedn vydaným platným identifikaním osobním dokladem
d) ZTP, ZTP/P: nutný prkaz ZTP nebo ZTP/P
e) lenové Konfederace politických vz R.

Poloviní: nárok se prokazuje prkazem totonosti a prkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dít umístno.

 
     
     
 
Ceník jednodenního asového jízdného síového
Tarifní jednice Jízdné placené hotovostn i z el. penenky
(pouze jízdní doklady v papírové podob)
asová platnost 
Obyejné nad 15 let ZLEVNNÉ ZTP, ZTP/P
jednodenní celosíové 130 K 32 K 32 K platí v den nákupu a do 4:00 hod následujícího dne

a) Dti a mláde 6-18 let: od 15 let prokazování úedn vydaným platným identifikaním osobním prkazem nebo ákovským prkazem nebo studentským prkazem ISIC
b) ák a student 18-26: prokázání platným ákovským nebo studentským prkazem denního nebo prezenního studia
c) Senioi nad 65 let: prokazování osobním prkazem obana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úedn vydaným platným identifikaním osobním dokladem
d) ZTP, ZTP/P: nutný prkaz ZTP nebo ZTP/P
e) lenové Konfederace politických vz R.

Poloviní: nárok se prokazuje prkazem totonosti a prkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dít umístno.

ZTP, ZTP/P: nutný prkaz ZTP nebo ZTP/P
 
     
     
  Ceník jednotlivého jízdného  
 
Tarifní jednice Jednotlivé jízdné placené hotovostí (K)
(jízdní doklady pouze v papírové podob)
Jednotlivé jízdné placené elektronickou penenkou (K)
(jízdní doklady pouze v papírové podob)
asová
platnost 
Obyejné nad 15 let Zlevnné* ZTP, ZTP/P Obyejné nad 15 let Zlevnné* ZTP, ZTP/P
0-2* 13 K 3 K 11,70 K 2,90 K 45
min
3-4 15 K 3 K 13,50 K 2,90 K
5-6 17 K 4 K 15,30 K 3,80 K
7-8 20 K 5 K 18,00 K 4,50 K 60
min
9-10 22 K 5 K 19,80 K 4,90 K
11-12 24 K 6 K 21,60 K 5,40 K 90
min
13-14 26 K 6 K 23,40 K 5,80 K
15-16 28 K 7 K 25,20 K 6,30 K
17-18 30 K 7 K 27,00 K 6,70 K
19-20 33 K 8 K 29,70 K 7,40 K
21-22 35 K 8 K 31,50 K 7,80 K 120
min
23-24 37 K 9 K 33,50 K 8,30 K
25-26 29 K 9 K 35,10 K 8,70 K
27-28 41 K 10 K 36,90 K 9,20 K
29-30 44 K 11 K 39,60 K 9,90 K
31-32 46 K 11 K 41,40 K 10,30 K 180
min
33-34 48 K 12 K 43,20 K 10,80 K
35-36 50 K 12 K 45,00 K 11,20 K
37-38 52 K 13 K 46,80 K 11,70 K
39-40 54 K 13 K 48,60 K 12,10 K
41-42 57 K 14 K 51,30 K 12,80 K
43-44 59 K 14 K 53,10 K 13,20 K
45-46 61 K 15 K 54,90 K 13,70 K
47-48 63 K 15 K 56,70 K 14,10 K
49-50 65 K 16 K 58,50 K 14,60 K
51-55 71 K 17 K 63,90 K 15,90 K
56-60 76 K 19 K 68,40 K 17,10 K 240
min
61-65 77 K 19 K 69,30 K 17,30 K
66-70 87 K 21 K 78,30 K 19,50 K
71-75 93 K 23 K 83,70 K 20,90 K
76-80 98 K 24 K 88,20 K 22,00 K
nad 80 Cestující vyuijí jednodenního asového jízdného síového  
 
     
  ** neplatí na linkách MHD  
  Zlevnné*  
  Dti a mláde 6-18 let: od 15 let prokazování úedn vydaným platným identifikaním osobním prkazem nebo ákovským prkazem nebo studentským prkazem ISIC
ák a student 18-26: prokázání platným ákovským nebo studentským prkazem denního nebo prezenního studia
Senioi nad 65 let: prokazování osobním prkazem obana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úedn vydaným platným identifikaním osobním dokladem
ZTP, ZTP/P: nutný prkaz ZTP nebo ZTP/P
Poloviní: nárok se prokazuje prkazem totonosti a prkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dít umístno.
 
     
  Ceník asového jízdného  
 
Tarifní jednice Sedmidenní (K) Ticetidenní (K) Devadesátidenní (K)
jízdní doklady v papírové podob i na bázi BK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou penenkou BK DÚK
jízdní doklady v papírové podob i na bázi BK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou penenkou BK DÚK
jízdní doklady pouze na bázi BK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou penenkou BK DÚK
Obyejné nad 15 let Zlevnné* Obyejné nad 15 let Zlevnné* Obyejné nad 15 let Zlevnné*
0-2* 98 K 23 K 338 K 84 K     910 K 227 K
3-4 113 K 28 K 390 K 97 K  1 050 K 262 K
5-6 128 K 31 K 442 K 110 K  1 190 K 297 K
7-8 150 K 37 K 520 K 130 K 1 400 K 350 K
9-10 165 K 41 K 572 K 143 K 1 540 K 385 K
11-12 180 K 45 K 624 K 156 K 1 680 K 420 K
13-14 195 K 48 K 676 K 169 K 1 820 K 455 K
15-16 210 K 52 K 728 K 182 K 1 960 K 390 K
17-18 225 K 56 K 780 K 195 K 2 100 K 525 K
19-20 248 K 61 K 858 K 214 K 2 310 K 577 K
21-22 263 K 65 K 910 K 227 K 2 450 K 612 K
23-24 278 K 69 K 962 K 240 K 2 590K 647 K
25-26 293 K 73 K 1 014 K 253 K 2 730 K 682 K
27-28 308 K 76 K 1 066 K 266 K 2 870 K 717 K
29-30 330 K 82 K 1 144 K 286 K 3 080 K 770 K
31-32 345 K 86 K 1 196 K 299 K 3 220 K 805 K
33-34 360 K 90 K 1 248 K 312 K 3 360 K 840 K
35-36 375 K 93 K 1 300 K 325 K 3 500 K 875 K
37-38 390 K 97 K 1 352 K 338 K 3 640 K 910 K
39-40 405 K 101 K 1 404 K 351 K 3 780 K 945 K
41-42 428 K 106 K 1 482 K 370 K 3 990 K 997 K
43-44 443 K 110 K 1 534 K 383 K 4 130 K 1 032 K
45-46 458 K 114 K 1 586 K 396 K 4 270 K 1 037 K
47-48 473 K 118 K 1 638 K 409 K 4 410 K 1 102 K
49-50 488 K 121 K 1 690 K 422 K 4 550 K 1 137 K
nad 50 (síové) 533 K 133 K 1 846 K 461 K 4 970 K 1 242 K
 
     
     
     
  OSTATNÍ BEZPLATNÁ PEPRAVA  
 

a) koárek s díttem, obané nad 70 let vetn, dritelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského
b) policisté eské republiky a Justiní stráe Okresního soudu v Dín, stráníci Mstské policie v Dín pouze v uniform, asistenti prevence kriminality Mstské policie v pedepsaném stejnokroji a po pedloení prkazu zamstnance,
c) pracovníci stediska mstských slueb v pracovní dny od 06:00 do 15:00 hodin po pedloení prkazu,
d) jedna pojízdná taška na kolekách, e) pes pepravovaný ve schrán, která nepesáhne rozmry 20x30x50 cm.

 
     
  ZPSOB ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH  
  Nástup do vozidla je uren pedními dvemi. Cestující je povinen platit jízdné a pepravné jen v odpoítaných mincí (1,-; 2,-; 5,-; 10,-; 20,-; 50,-K), které je povinen si pipravit ped nástupem do autobusu a bez prodlení a vyzvání je vhodit do mincovního systému nebo piloit ipovou kartu ke tece zabudované v mincovním systému. Zlevnné, celodenní nebo skupinové jízdné musí cestující nahlásit ped vhozením mincí nebo ped piloením ipové karty ke tece. Peplatek jízdného mincovní systém nevrací!!!  
     
  Na všech linkách platí jízdenka REGIONet Labe – Elbe. Pracovišt pedprodeje jízdenek se nachází na autobusovém náraí v Uhelné ulici, Dín IV. Dobíjení ipových karet a zakoupení jízdenky REGIONet Labe – Elbe je také moné v autobusech DpmD, a.s. . Úplné znní tarifních a smluvních pepravních podmínek pro veejnou silniní osobní dopravu je pístupné zde pod tímto odkazem  
     
     
  Smluvní pepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 3 MB] (27.3.2018) S platností od 1. 9. 2018. Vetn píloh: seznam dopravc zapojených do DÚK, seznam linek zapojených do DÚK, seznam zón a jejich piazení do nadzón v DÚK, matice povolených cest DÚK  
  Tarif Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 9,8 MB] (27.3.2018) S platností od 1. 1. 2019  
  Ceník jízdného Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 221 kB] S platností od 1. 1. 2019  
  Tarifní mapa Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 4,6 MB] S platností od 1. 9. 2018  
  Matice tarifních jednic [PDF, 1,3 MB] S platností od 1. 9. 2018  
     
     
   
     
 

 

 
 
 
  aktualizováno 31.12.2018 6:56