Městská autobusová doprava v Děčíně (MAD) po vstupu do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (IDS DÚK) od 1. 7. 2016

 
A) Možnosti využití různých typů bezkontaktních karet pro zónu 301 Děčín
Cestující chce jezdit pouze autobusy DPMD (bílé autobusy)
Cestující chce jezdit autobusy DPMD (bílé autobusy) i autobusy DÚK (zelenými autobusy)
Cestující chce jezdit autobusy DPMD (bílé autobusy), autobusy DÚK (zelenými autobusy), vlaky ČD i MHDUL
B) Tabulka možností odbavení cestujících v Děčíně
C) Tarif
Základní jízdné
Časové kupóny
D) Předprodejní místa
E) Ceny jízdného pro zónu 301 Děčín
Základní jízdné
Časové kupóny
Ostatní jednozónové časové jízdenky platné v zóně 301 Děčín
Přepravné
Bezplatná přeprava
Jednodenní síťové jízdenky Labe-Elbe
 
 
 
Dopravní podnik města Děčína vstupuje od 1. 7. 2016 do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Způsoby odbavení a využití různých typů jízdních dokladů platných od 1. 7. 2016 jsou popsány níže.

A. Možnosti využití různých typů bezkontaktních karet pro zónu 301 Děčín

Cestující chce jezdit pouze autobusy DPMD (bílé autobusy)

Platí tyto doklady:

Stávající karta MAD v Děčíně (KDP)

 
 1. Platí pouze v autobusech DPMD (bílé autobusy).
 2. Z elektronické peněženky lze zakoupit ve vozidlech DPMD integrovanou papírovou jízdenku uznávanou v zelených autobusech i u Českých drah, a.s. (ČD) a v MHD Ústí nad Labem (MHDUL).
 3. Na tuto kartu nelze koupit kupón v e-shopu.
 4. Tuto kartu lze nabít pouze na předprodeji DPMD.
     

Bezkontaktní bankovní (platební) karta (BBK)

 
 1. Platí pouze v autobusech DPMD (bílé autobusy).
 2. Prostřednictvím karty lze zakoupit ve vozidlech DPMD integrovanou papírovou jízdenku uznávanou v zelených autobusech i u ČD i MHDUL.
 3. K této kartě lze přiřadit časový kupón pomocí e-shopu.
 4. Kupon lze uplatnit pouze v autobusech DPMD (bílých autobusech).
     

Bezkontaktní čipová karta DÚK (BČK DÚK)

 
 1. Platí v autobusech DPMD (bílé autobusy) a autobusech DÚK (zelené autobusy).
 2. Z elektronické peněženky lze zakoupit ve vozidlech DPMD a autobusech DÚK integrovanou papírovou jízdenku uznávanou ve vlacích ČD a MHD Ústí nad Labem.
 3. Na tuto kartu lze nahrát časový kupón uznávaný ve vozidlech DPMD (bílých autobusech) a autobusech DÚK (zelených autobusech).
     
Integrovaná papírová jízdenka (IPJ)
 
 1. Platí v autobusech DPMD (bílé autobusy), autobusech DÚK (zelené autobusy), ve vlacích ČD a MHDUL.
   

Cestující chce jezdit autobusy DPMD (bílé autobusy) i autobusy DÚK (zelenými autobusy)

     

Platí tyto doklady:

   

Bezkontaktní čipová karta DÚK (KDP)

 
 1. Platí v autobusech DPMD (bílé autobusy) a autobusech DÚK (zelené autobusy).
 2. Z elektronické peněženky lze zakoupit ve vozidlech DPMD (bílé autobusy) a autobusech DÚK (zelené autobusy) integrovanou papírovou jízdenku uznávanou ve vlacích ČD a MHDUL.
 3. Na tuto kartu lze nahrát časový kupón uznávaný ve vozidlech DPMD (bílé autobusy) a autobusech DÚK (zelené autobusy).
 4. Na tuto kartu lze nahrát časový kupón na předprodejích nebo autobusech DÚK (zelené autobusy)
 5. Elektronickou peněženku lze dobít na předprodejích nebo autobusech DÚK (zelené autobusy)
 

Integrovaná papírová jízdenka (IPJ)

 
 1. Platí v autobusech DPMD (bílé autobusy), autobusech DÚK (zelené autobusy), ve vlacích ČD a MHDUL.
 2. Lze ji zakoupit v autobusech DPMD (bílé autobusy), autobusech DÚK (zelené autobusy), na předprodejích a ve vlacích ČD.
   

Cestující chce jezdit autobusy DPMD (bílé autobusy), autobusy DÚK (zelenými autobusy), vlaky ČD i MHDUL

     
Platí tyto doklady:    
Integrovaná papírová jízdenka (IPJ)
 
 1. Platí v autobusech DPMD (bílé autobusy), autobusech DÚK (zelené autobusy), ve vlacích ČD a MHDUL.
 2. Lze ji zakoupit v autobusech DPMD (bílé autobusy), autobusech DÚK (zelené autobusy), na předprodejích a ve vlacích ČD.
     
   
B) Tabulka možností odbavení cestujících v Děčíně
     
 
Využití, pořízení a dobíjení cestovního dokladu  Karta DPMD
(KDP)
Bezkontaktní bankovní karta (BBK)
od 1. 6. 2016 
Karta DÚK
(BČK DÚK)
od 1. 7. 2016
integrovaná papírová jízdenka
(IPJ)
od 1. 7. 2016
hotovost u řidiče Poznámky
Autobusy DPMD (bílé autobusy) ano(1) ano ano ano ano,
mincovní systém
(1) Distribuce bude ukončena kocem roku 2016, nebo po vyčerpání zásob. Platnost bude ukončena v průběhu roku 2017
Autobusy DÚK (zelené autobusy)  ne ne ano ano ano  
MHD Ústí nad Labem a vlaky ČD ne ne ne ano ano,
na vybraných spojích
 
Způsob pořízení předprodej DPMD v Uhelné ulici předplacené platební karty na předprodeji DPMD v Uhelné ulici(2), bankovní ústavy předprodej DPMD v Uhelné ulici, nebo u ostatních partnerů DÚK autobusy  a předprodej DPMD(3),  a stejně tak u všech smluvních partnerů DÚK   (2) Předplacené BBK i jako nositelná elektronika (náramky, samolepky či přívěsky) budou nasazeny v průběhu roku 2017
(3) v autobusech DPMD nelze zakoupit časové kupóny.
Způsob dobití předprodej DPMD v Uhelné ulici, čerpací stanice DPMD, Aquapark nedobíjí se, časový kupón lze k BBK přiřadit na předprodeji DPMD v Uhelné ulici nebo v e-shopu(4)   předprodej DPMD v Uhelné ulici, zelené autobusy nákup za hotové nebo platba z elektronické peněženky, nebo platba pomocí bezkontaktní platební karty   (4)Pro přiřazení časového kupónu je nutná registrace BBK v e-shopu. K registraci nejsou nutné žádné osobní údaje, postačí e-mailová adresa. Zaregistrovat BBK lze pomocí e-shopu nebo na předprodeji DPMD v Uhelné ulici. Bližší informace na www.dpmdas.cz.  
Dobití přes internet nelze ano, e-shop na www.dpmdas.cz nelze nelze nelze  
   

C) Tarif

Základní jízdné    
 1. Všechny jízdenky se stávají přestupné s platností 45 min. Jízdné lze uhradit hotově do mincovního systému nebo z bezkontaktní bankovní karty (plné/zlevněné jízdné 20,-Kč/10,-Kč), nebo z čipových karet DPMD a DÚK prostřednictvím elektronické peněženky (15,-Kč/7,-Kč).
 2. Úsekovou jízdenku nahrazuje přestupná jízdenka s platností 15 min. Tu lze uhradit pouze v hotovosti nebo bezkontaktní bankovní (platební) kartou (15,-Kč).
 3. Časová platnost základního jízdného značí, do kdy je možné jízdenku využít. Nikoliv do kdy musí cestující přestoupit, jak tomu bylo doposud.
 4. V tarifu zůstala v nabídce 24 hodinová jízdenka a přibyla jednodenní celosíťová jízdenka.
 5. Nově je členěno jízdné pro zavazadla a to s platností 60 min, celodenní a nepřestupné.

Časové kupóny

   
 1. Ceny občanských kupónů zůstávají beze změny. Platnost kupónů bude 7/30/90 dnů.
 2. Zlevněné studentské kupony se budou nabízet s platností 7/30/90 dnů. Ceny zlevněných studentských kupónů se zvýší na 70Kč/240 Kč/590Kč.
 3. Zlevněné dětské kupony se budou nabízet s platností 7/30/90 dnů. Ceny zlevněných dětských kupónů se sníží na 50Kč/180 Kč/490Kč.
 4. Kupóny pro skupiny senior 70+, držitelé zlaté plakety/medaile Dr. Jánského a senior 75+ zůstávají zachovány jak v nabízeném spektru tak i cenách.
 5. Časové kupóny nelze nabíjet v autobusech DPMD.
 6. Na BČK DÚK lze nabíjet či zakoupit časové kupóny v zelených autobusech DÚK.
 7. Jízdenky LABE/ELBE budou prodávány v celém spektru i v autobusech DPMD.
     
D) Předprodejní místa    
 1. Na předprodejním místě DPMD v Uhelné ulici 1 v budově terminálu autobusového nádraží budou všechny karty nabíjeny v plném rozsahu a v celém nabízeném spektru.
 2. Na čerpací stanici DPMD na Dělnické ulici a předprodejním místě v Aquaparku se budou nabíjet pouze čipové karty DPMD a pouze tarif pro zónu 301 Děčín.
 3. E-shop umožňuje přiřazení kupónu pro zónu 301 Děčín pouze k bezkontaktní bankovní (platební) kartě.
   

E) Ceny jízdného pro zónu 301 Děčín

Ceny platí pro celou zónu 301 a využití různých dokladů se řídí Tarifními podmínkami DÚK a Smluvními přepravními podmínkami DÚK. Možnosti využití různých karet, jízdenek a způsob odbavení je uveden v částech A) a B).

Základní jízdné:

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 301 Děčín
Zóna Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Časová
platnost 
Obyčejné nad 15 let Dítě
6-15 let
Obyčejné nad 15 let Dítě
6-15 let
301 Děčín 20 Kč  10 Kč 15,00 Kč 7,00 Kč 45 min
301 Děčín 15 Kč 7 Kč     15 min
301 Děčín 60 Kč 30 Kč 60,00 Kč 30,00 Kč 24 hod
Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Děčín odpovídá výši jízdného placeného hotovostí. Maximální limit plateb prostřednictvím BBK bude určen dodatečně.
   
Ceník časového jízdného v zóně 301 Děčín
Tarifní jednice Sedmidenní (Kč) Třicetidenní (Kč) Devadesátidenní (Kč) Roční (Kč)
jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
pouze na bázi BČK DÚK placené hotovostí nebo z elektronické peněženky BČK DÚK
 

Obyčejné nad 15 let

Student 15-26 let Dítě
6-15 let
Obyčejné nad 15 let Student 15-26 let Dítě
6-15 let
Obyčejné nad 15 let Student   15-26 let Dítě
6-15 let
Zaměstnanecké
síťové 488 Kč 360 Kč 180 Kč 1 690 Kč  1 248 Kč 624 Kč  4 550 Kč  3 360 Kč  1 680 Kč 910 Kč
jednozónové
301 Děčín**
135 Kč 70 Kč 50 Kč 490 Kč 240 Kč 180 Kč 1 290 Kč 590 Kč 490 Kč 250 Kč
   

Ostatní jednozónové časové jízdenky platné v zóně 301 Děčín

     

30 denní seniorská 70+, držitelé zlaté plakety/medaile Dr. Jánského

110 Kč

V případě nahrání kupónů na KDP nebo přiřazení kupónu k BBK je možné se odbavit pouze v autobusech DPMD (bílé autobusy).


V případě nahrání kupónů na BČK DÚK je možné se odbavit pouze v autobusech DPMD (bílé autobusy) a autobusech DÚK (zelené autobusy).

90 denní seniorská 70+, držitelé zlaté plakety/medaile Dr. Jánského

270 Kč

180 denní seniorská 70+, držitelé zlaté plakety/medaile Dr. Jánského

480 Kč

365 denní seniorská 70+, držitelé zlaté plakety/medaile Dr. Jánského

800 Kč

30 denní seniorská 75+, členové Konfederace politických vězňů

55 Kč

90 denní seniorská 75+, členové Konfederace politických vězňů

135 Kč

180 denní seniorská 75+, členové Konfederace politických vězňů

240 Kč

365 denní seniorská 75+, členové Konfederace politických vězňů

360 Kč

   

Přepravné

   
Ceník přepravného 
    Cena   
spoluzavazadlo, pes - 60 min   10 Kč Přepravné placené hotovostně i z EP
spoluzavazadlo, pes - jednodenní do 4:00 následujícího dne   20 Kč  (pouze jízdní doklady v papírové podobě) 
kolo - nepřestupné - platí pro 1 spoj   20 Kč  
   

Bezplatná přeprava

Platná v celém DÚK    
 1. jedno dítě nebo dvě děti do 6 let v doprovodu cestujícího staršího 10 let s platným jízdním dokladem,
 2. jeden průvodce držitele průkazu ZTP/P,
 3. vodicí, asistenční a služební psi.

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav Tarifu DÚK platná pouze v zóně 301 Děčín:

 1. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
 2. strážníci Městské policie v Děčíně v uniformě.
Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav Tarifu DÚK platná pouze na linkách MAD Děčín:
 1. Asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu zaměstnance,
 2. Pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po předložení průkazu.

Jednodenní síťové jízdenky Labe-Elbe

 

pro 1 osobu

250 Kč

pro 2-5 osob

550 Kč

jízdní kolo

 90 Kč
     
     
     
    aktualizováno 03.07.2017 10:54